Συμβούλιο Α.Ο.Κένταυρος Ζαγοράς

Κοινοποιήστε!

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Χρυσοβαλάντης Κοντογιώργος.

Αντιπρόεδρος: Σωτήρης Βαΐτσης

Γραμματέας: Αθανάσιος Γκάρτζος

Ταμίας: Θεόδωρος Κουρελάς

Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Θαρσίτης

Μέλος: Ιωάννης Βουζαράς

Μέλος: Καρακίτσιος Ιωάννης

Μέλος: Περικής Λάσκος