Συμβούλιο Α.Ο.Κένταυρος Ζαγοράς

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Χρυσοβαλάντης Κοντογιώργος.

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Γκάρτζος

Γραμματέας: Στασινός Ιωάννης

Ταμίας: Θεόδωρος Κουρελάς

Μέλος: Ζωή Καραρήγα

Μέλος: Κυριάκος Γεραμπίνης

Μέλος: Περικλής Λάσκος

Μέλος: Ιωάννης Βουζαράς