Συμβούλιο Α.Ο.Κένταυρος Ζαγοράς

Κοινοποιήστε!

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Χρυσοβαλάντης Κοντογιώργος.

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Θαρσίτης

Γραμματέας: Αθανάσιος Γκάρτζος

Ταμίας: Θεόδωρος Κουρελάς

Ειδικός Γραμματέας: Ιωάννης Στασινός

Μέλος: Ιωάννης Βουζαράς

Μέλος: Κυριάκος Γεραμπίνης

Μέλος: Περικλής Λάσκος