Πρόγραμμα 3on3 2021

Μετά από κλήρωση η κατάταξη των ομάδων έχει ως εξής:

Το Πρόγραμμα του 20ου τουρνουά 3on3 έχει ως εξής:

Δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων