Γενικοί όροι Ζαγόραθλον

Γενικοί Όροι:
1. Στον Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου «4 Ζαγόραθλον 2023» 5 χλμ. μπορούν να συμμετάσχουν μικροί και μεγάλοι από 6 ετών και άνω ικανοί να συμμετάσχουν στον αγώνα. Το Ζαγόραθλον απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά και σε ενήλικες. Η συνολική διαδρομή θα είναι αποστάσεως 5 χλμ και θα εξυπηρετεί τρεις κατηγορίες (OPEN-MINI-SUPER MINI) συμμετεχόντων ανάλογα με την ηλικία (οι μικρότερες ηλικίες θα αγωνιστούν σε μικρότερες διαδρομές).

2. Για παιδιά από 6 έως 17 ετών απαιτείται υπεύθυνη δήλωση που θα φέρει την υπογραφή του γονέα/κηδεμόνα. Οι ενήλικοι θα συμμετέχουν μετά από υπεύθυνη δήλωση δική τους.

3. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «4ο Ζαγόραθλον 2023» γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.
4. Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.
5. Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.
6. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
7. Η Οργανωτική Επιτροπή της Αγώνα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στη ιστοσελίδα της, www.aozkentavros.gr ή στις σελίδες των διοργανωτών στο Facebook.
8. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα.
9. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
10. Κατά την αποστολή της φόρμας εγγραφής θεωρείται ΔΕΔΟΜΕΝΟ ότι συμφωνείτε με τους άνωθεν και τους κάτωθεν όρους, ότι τους έχετε διαβάσει και τους έχετε κατανοήσει πλήρως.
11. Η διοργάνωση δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας των προσωπικών σας αντικειμένων.

Δημοσιεύτηκε στο Ζαγόραθλον