Πρόγραμμα 17ο Basket 3on3 2017

Κοινοποιείστε!

Οι όμιλοι και το πρόγραμμα της Κυριακής 23 Ιουλίου έχει ως εξής:

 

Δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων